گزارش مرحله فونداسیون؛ مهمترین مرحله گزارش و بازدید مهندس ناظر

یکی از مهمترین قسمت های گزارش نویسی و بازدید ها توسط مهندسین ناظر هر پروژه، مرحله فونداسیون می باشد. در این مرحله تمامی پایه های ساختمان بنا شده و باید دقیقا مو به مو طبق نقشه و با اندازه های مشخص اجرا شده تا مشکلاتی از قبیل عدم تامین پارکینگ، پیشروی های غیرمجاز، جابجایی چاله آسانسور و راه پله همگی مشخص شده و گزارش داده شوند. در کنار این موارد، مسائل ایمنی نیز باید همیشه در پیش چشم یک مهندس بوده و جزء جدایی ناپذیر از گزارشات مهندس ناظر است.

به قول معروف، خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار، کج.

پس تمام ناظرین، هر کس نسبت به وظیفه خود باید تمامی حواس و دقت خود را در این مرحله بکار گیرد تا مشکلی ایجاد نشده و به طبع آن، مهندس ناظر دچار مشکلات انتظامی و قضایی نشود. در ادامه نمونه ای از گزارش مرحله ای فونداسیون این حقیر را ملاحظه میکنید که با توجه شرایط موجود در پروژه جمع اوری شده و به شهرداری منطقه اعلام و ابلاغ شده است.

لینک دانلود نمونه گزارش مرحله ای فونداسیون

در انتها توصیه میکنم که حتما برای شروع نظارت از کتاب های پایه ای مثل ناظر خبره، همراه ساختمان، نقشه خوانی و گزارش نویسی استفاده کنید و بدون علم و دانش به هیچ عنوان وارد وادی نظارت نشوید.

مشاهده کتاب ناظر خبره

مشاهده کتاب همراه ناظر ساختمان

مشاهده کتاب نقشه خوانی

مشاهده کتاب گزارش ناظر