آزمون های نظام مهندسی سال ۱۴۰۱ در نیمه شهریور ماه برگزار شد.

پاسخنامه آزمون‌های نظارت و اجرا رشته‌های عمران و معماری را می‌توانید از لینک های زیر دانلود کنید.

این‌ پاسخنامه‌ها توسط گروه آموزشی مهندس وهاب پاک برای استفاده شما تهیه و آماده سازی شده است.

درحال حاضر فقط آزمون نظارت عمران آماده بوده و در روزهای آتی سایر آزمون ها آپلود خواهد شد.


آزمون نظارت عمران - برگه A - دانلود

آزمون اجرا عمران - برگه D - دانلود

آزمون نظارت معماری - برگه D - دانلود

آزمون اجرا معماری - برگه C - دانلود